Meditatie

De werking van meditatie is heel eenvoudig zijn. Het is het waarnemen van het proces van worden, met zijn komen en gaan van je willen, je verlangens, je gedachten, je beelden, je verdriet, je vreugde etc. Het is oefenen in laten voorbij gaan van alles wat zich aandient ofwel loslaten en niet vast pakken.

Een sprekend illustratief voorbeeld is het verhaal van de aap die zijn lege hand door de nauwe hals van een in de grond gegraven bakje steekt om de sinaasappel vast te pakken die daarin als lokaas ligt. Hij blijft vasthouden en laat niet los en wordt zo gevangen. Op een vergelijkbare manier worden ook wij gelokt en dreigen we gevangen te raken. Met meditatie leren we dat als we niet vast pakken we vrij zijn en nooit gevangen waren.

Jac Veugelaers
begeleider Meditatie

Scroll naar boven