Over Intieme Vreemden

De missie

Intieme Vreemden wil een plaats bieden voor een fysieke gemeenschap die

 • het individu in de gemeenschap plaatst,
 • mensen verbindt ongeacht hun afkomst,
 • zelfonderzoek bevordert,
 • deze inzichten met elkaar deelt en elkaar als compleet mens ziet,
 • ruimte biedt om het onverwachte van het hele leven te omarmen,
 • de ontdekking, het tot stand brengen en onderhouden van zinvolle verbanden bevordert,
 • het onderlinge verstaan van mensen die op verschillende golflengtes spreken bevordert,
 • het ontdekken van de eigen innerlijke ruimte bevordert,
 • in menselijke relaties investeert,
 • integrale groei en vitaliteit vergroot.

Wij, de teamleden van Intieme Vreemden, constateren dat we leven in een complexe wereld. Voor een zeer groot gedeelte is de wereld gemechaniseerd en gedigitaliseerd. In onze samenleving worden problemen vaak vanuit een technisch perspectief bekeken en wordt er vanuit ditzelfde technische perspectief naar oplossingen gezocht.

Veel mensen kampen met problemen om zinvolle verbanden te zien en te ervaren. Veel mensen kiezen voor een soort overleefmodus in consumptie en vermaak.

Ondanks de vele communicatiemiddelen wordt er vaak niet goed naar elkaar geluisterd. Mensen worden ingedeeld in ‘kampen’ van voor- of tegenstanders, waardoor polarisatie in de hand wordt gewerkt.

De visie

Doelgroepen van Intieme Vreemden zijn:

 • jongvolwassenen die op zoek zijn naar betekenisvol leven in deze complexe samenleving,
 • zoekers, mensen die beseffen dat zinervaring van levensbelang is en die verlangen naar wezenlijke intermenselijke ontmoetingen en naar eigen innerlijke groei,
 • randkerkelijken, mensen met een kerkelijke achtergrond die zich niet meer aangesproken weten door de antwoorden die traditionele kerken geven op de levensvragen.

Over Intieme Vreemden

 • Wij gaan uit van een universele menselijke behoefte aan spirituele groei,
 • wij werken voornamelijk themagecentreerd. Mogelijkheden hiervoor kunnen breukvlakken van het menselijke leven bieden,
 • wij verwijzen naar allerlei sporen in de cultuurgeschiedenis. Deze sporen roepen een beeld op van ons mensen als hartstochtelijke zoekers naar verbinding, en tegelijk als wezens die vooral het authentieke van zichzelf koesteren,
 • wij geven ons initiatief de titel Intieme Vreemden om recht te doen aan het spanningsveld tussen afstand en toenadering, zoeken en loslaten, nabijheid en vreemdheid, eigen aan het menselijk leven,
 • ons aanbod aan activiteiten heeft als doel te ontdekken wat belangrijk is in een ieders leven en welke stap de volgende zou kunnen zijn.

Drie onderdelen zijn steeds aanwezig:

 1. het eerste is het vertrekpunt steeds een lichamelijke actie: het intuïtief schilderen op zijde, het bewegen vanuit improvisatie of de dramatische expressie,
 2. het tweede zoekt ruimte voor ontdekkingen met betrekking tot levensthema’s,
 3. het derde is het spelelement in de activiteiten.
Scroll naar boven