Wegen van waarheid

In het weekend van 29 september t/m 1 oktober 2023 houdt Intieme Vreemden een weekend rond het thema Wegen van waarheid.
Elk teamlid heeft een stuk over de eigen zienswijze op Wegen van waarheid geschreven.
Deze tref je hieronder aan.
► Bekijk de fotogalerij ‘Wegen van waarheid’.

Neely de Ronde

Het spreekwoord luidt: ‘al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.’ En daarmee staan ze direct tegenover elkaar: waarheid en leugen. Het geeft ook gelijk aan dat waarheid en leugen relationele begrippen zijn. In de interactie met elkaar gebeurt de waarheid of gebeurt de leugen. Waarheid is dus niet ‘los’ verkrijgbaar.

Er zijn minstens twee gevaren. Ten eerste dat we waarheid verwarren met objectiviteit. Dan wordt het begrip getrokken in een wetenschappelijk kader. Waarheidsvinding wordt dan een kwestie van zoveel mogelijk de feitelijke werkelijkheid recht doen. Nu ben ik opgeleid met een gezonde dosis empirisch optimisme. Dus ik ben hier absoluut niet tegen. In tegendeel.

Maar het begrip waarheid zou ik willen bewaren voor de manier waarop wij mensen omgaan met onszelf, met elkaar en met onze omgeving. Zijn we bereid om daarin verder te gaan dan ‘zoals het nu eenmaal is’ en ‘de schone schijn’ en ‘leefbare situatie’?

Een beroemde uitspraak van Jezus is: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het is mijn overtuiging dat we deze uitspraak op onszelf moeten toepassen. Ik – Neely – ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het Leven. Niet vanzelf. Maar wel als ik bereid ben om de zaken toe te laten die zich verschanst houden. Van mezelf en van de ander. Dat is een weg. Stap voor stap leer ik dat. Maar dan openbaart zich de waarheid. Ik omarm mezelf in mijn diepste kern en aanvaard de ander zoals hij / zij is. Zonder oordeel. Zo vind ik het leven, een diepe bron van vreugde. Ik ben gekend en ik ken.

Het tweede gevaar is het de maat nemen van de ander. Voldoet hij of zij wel aan de waarheid? Dit gebeurt als we de waarheid losmaken van het proces dat we allemaal moeten gaan, de weg naar de waarheid in onszelf.

‘De leugen regeert.’ Nog zo’n gevleugelde uitspraak. Ja, de leugen regeert als we met elkaar niet bereid zijn om deze weg te gaan. Dan komen we terecht in een onwaarachtige wereld.

Amanda Lang

Waarheid – richting voor ons leven
Wij leven allen op aarde in een wereld die wij door onze zintuigen waarnemen. Een wereld vol tegenstrijdigheid die ons om een oordeel vraagt. Want we hebben richting voor ons leven nodig. Waaraan oriënteren we ons?
Wij mensen zijn o zo verschillend. Wat voor de een te gek voor woorden is, is voor de ander een waarheid als een koe.

Strijd en twijfel
Als we iets opmerken, vragen we ons (meestal onbewust) onmiddellijk af: klopt dit wel? Is het waar of is het niet waar? Maar we kunnen niet alles zelf beoordelen. Ook niet als we heel veel leren en erg oud worden. Hiervoor is de kosmos veel te ingewikkeld.
We halen onze schouders op en zuchten: ik weet het niet, ik twijfel.
Dan moeten we met deze onzekerheid leven.
Een dubbeltje op zijn kant, die waarheid.
En soms blijkt dat wat we vandaag voor waar hebben aangenomen, morgen niet meer waar blijkt te zijn.
Onze waarheid is veranderlijk. Zij groeit met ons mee.

Bronnen van waarheid
Wat geloven we?
Sommige dingen zijn voor ons direct waar. Een dichtgevallen voordeur, een kapotte lamp, maar ook: een lach van iemand anders of een zonnestraal op onze kop. Die waarheden komen direct bij ons binnen. Geen twijfel mogelijk…….
Wie geloven we?
Op onze zoektocht naar waarheid komen we in aanraking met wat anderen zeggen.
We vragen ons af: zijn ze geloofwaardig? Is geloofwaardig wat ze zeggen? Nemen we dat zelf dan als waar aan? Past het in onze wereld van dit moment?
Veel waarheid nemen wij van anderen over omdat wij hen vertrouwen.
Gaan we zelf op zoek?
Misschien zetten onze strijd en onze twijfel ons ertoe aan om zelf naar waarheid te gaan zoeken. Binnen of buiten de gebaande paden, binnen onszelf of buiten onszelf. Als wij dan iets vinden dat voor ons waar is, is dat een zeer kostbare waarheid.

Onze gezamenlijke waarheid
We wonen niet alleen op aarde. Als onze eigen waarheid botst met de waarheid van een ander, is er werk aan de winkel, willen we samen verder kunnen leven. Een ieder kan voor zich uitzoeken wat zo waardevol is aan de eigen waarheid. Wij hechten ergens waarde aan, zo luidt een gezegde. Als we die waarden met elkaar vergelijken, komen we misschien tot de verrassende ontdekking dat onze waarheden niet zo ver van elkaar liggen als we eerst dachten.
Maar in elk geval hebben we aan elkaar eerlijk laten zien wat we waardevol vinden.
Oprecht elkaars waarden respecteren: dat is de grote waarheid.

Tot slot
Waarheid heeft twee bondgenoten: wijsheid en wonderen.
Het evenwicht van deze 3 W’s houdt onze zoektocht naar de zin van ons leven open en geeft richting.

Jac Veugelaers

Oh “Heilige Economie” geprezen zij uw naam, Uw Koninkrijk verschijnt op aarde in de gedaante die onze intenties als mensheid weerspiegeld. Onze aarde brandt en onze zeeën zijn vervuild, maar ons geloof in eigen kunnen en techniek blijft standvastig en onwrikbaar en ik ben er van afhankelijk en wordt erdoor beheerst in mijn dagelijkse bestaan door informatiestromen die mijn leven zichtbaar en onzichtbaar vormen.

Toch waan ik mij een vrij mens omdat ik een leven leidt met spirituele disciplines als meditatie en zelfonderzoek teneinde mijn diepere ego structuren te ontrafelen en zodoende een weg van zelfrealisatie te volgen, die mij persoonlijk geluk brengt en een zinvol bestaan binnen handbereik geeft.

Toch wringt er iets zoals u zult begrijpen, beste lezer.

Diep van binnen leeft er nog het besef dat er nog iets gedaan moet worden. Dat ik niet bij de pakken neer kan gaan zitten en een maatschappelijke bijdrage moet leveren zodat de wal het onheils schip van onze “Heilige Economie” nog kan keren. Kortom, ik kan niet anders dan de boodschap van Hannah Arendt serieus nemen om niet te belanden in een maatschappij die niet langer vrij en democratisch is.

Dat besef dwingt mij mijn zelfonderzoek te richten op de allerdiepste lagen in mezelf en daar vertoeven, ik zeg het eerlijk, vermijd ik liever, maar het komt erop neer dat ik tegenwoordig mijn hart open en zeg “Ik leef in de wereld en ik ben ook van de wereld zoals de vis is in de zee en de zee is in de vis”.

Gek genoeg opent die uitspraak mijn ogen voor de gevoelde en blijvende verwevenheid met alles en iedereen en ja ook voor de “Heilige Economie” is een plaats, zij het op de grond naast de bank zoals een hond zijn mand heeft.

Toon Vessies

Waarheid in ontwikkeling
Veel mensen groeien op in een omgeving waarin een palet aan waarheden vaak niet meer zijn dan een gestold houvast om staande te blijven in een veel eisende samenleving. Dit totaalplaatje aan waarheden geeft aanvankelijk ruimte om jezelf tot volwassene te ontwikkelen.

Gaandeweg worden de gestolde antwoorden op de vele levensvragen kritisch onderzocht. Met soms de moed der wanhoop vinden mensen een eigen weg. Soms met achterlating van familie en vrienden. Weg van de beklemming …, ruimte voor het eigen bestaan.

Soms kunnen de nieuw eigen gemaakte inzichten zelf onderstoffen en leiden tot een genoegzaamheid die soms lijkt op de beklemming waaraan iemand zich ooit had ontworsteld.

Dan kan het goed zijn om jezelf opnieuw te verdiepen in wat elke levensfase van je vraagt.
Soms is het zinvol om het ‘homo sapiens’ te verbreden naar homo ludens, de spelende mens.
In dit spelenderwijs kun je iets herontdekken van de authenticiteit die in jou schuil gaat en geleefd wil worden.

In ons weekend Wegen van waarheid kun je eigen waarheden opnieuw wegen, proeven, verdiepen, hervinden en verbinden. Welkom!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven