Verhalen in beweging

Verhalen

Mensen vertellen elkaar verhalen. Zo hebben we ons eigen levensverhaal, met hoogte- en dieptepunten. Het is een oude en mooie traditie om ons eigen levensverhaal te spiegelen aan de grote verhalen, zoals sprookjes en mythen en bijbelse verhalen. Met ‘verhalen in beweging’ vindt die spiegeling op een unieke manier plaats. We spelen namelijk een verhaal. Ieder vereenzelvigt zich met een rol in dat verhaal. Spelenderwijs komen zo je eigen levensverhaal en het gespeelde verhaal met elkaar in interactie. Spel en ernst gaan hand in hand.

Lichaam

Bij ‘verhalen in beweging’ gaat het om het geheel van ons lichaam. Ons lichaam is de meest authentieke drager van ons eigen levensverhaal. Door een ander verhaal te spelen, gebeurt de interactie eigenlijk vanzelf. Zo hebben we het dus niet óver een verhaal, maar zitten we door het spel er middenin. We maken er zelf onderdeel van uit.

Met overgave

Het gaat er niet om zo goed mogelijk ‘toneel te spelen’, maar om zo dicht mogelijk te komen bij onszelf en bij het verhaal. ‘Goed spelen’ is dus eenvoudig weg ‘met overgave spelen’. Je speelt iets van jezelf in het verhaal. De ervaring leert dat op deze wijze zowel het verhaal als je eigen levensverhaal op een bijzondere wijze oplichten.

Tot slot

Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een nabespreking. Wat gebeurde er? En hoe was dat voor ons?

Neely de Ronde
verteller van verhalen
begeleider Verhalen in beweging

Scroll naar boven